lördag 8 november 2008

Vattnets kretslopp som riktsnöre och inspirationskälla

Vattnets kretslopp, planetens klimat, atmosfär, yttemperatur mm. styrs och regleras helt gratis av solenergidrivna återkopplingssystem. Under de senaste seklerna så håller vi successivt på att helt äventyra den naturliga kvalitetssäkringen. Vi måste med alla medel hjälpas åt för att försöka stoppa en ”fasvridning” som redan börjat accelerera från negativ till positiv återkoppling. Det har kanske redan börjat tjuta i ”högtalarna”, så vi bör snarast försöka vrida ner volymen och vända bort mikrofonen.

Försörjningen med vatten och avlopp inom städer och tätorter sker utan att själva flödesprocessen kräver några mänskliga arbetsinsatser. Dygnet runt så kan alla när de vill – och samtidigt var och en för sig – beställa önskad mängd kallt eller tempererat vatten. Bara genom att reglera kranventilen i köket eller badrummet så sker både beställningen och leveransen av önskad mängd vatten. Betalningen kan sedan ske helt automatiskt via autogiro, när mätaren i källaren har vidarebefordrat data om ackumulerad mängd vatten till leverantörens databas.

Därmed är det bara för övervakning, underhåll och förnyelse som det behövs några som helst mänskliga arbetsinsatser. Det vatten (och avlopp) som beställs och regleras med kranventil och betalas via autogiro, kostar mindre än 1 öre/liter (Göteborg). Det vatten som hämtas på returflaska (som sedan återlämnas) från butikshyllan kostar ca 1000 ggr mera!!!

När det gäller leveranser av gas, fjärrvärme, el och digitaliserade signaler för ljud, bild och ömsesidig kommunikation (IKT), så är det i princip på samma sätt beställaren som själv bestämmer om och när något skall levereras. Detta visar på ett mycket tydligt sätt fördelarna med att låta förhandsbeställningar direkt fjärrstyra reglerbara flöden. Arbetskostnaderna kan då reduceras till nära nog försumbarhet i förhållande till levererade volymer och mängder. Samtidigt kan beställningarna och leveranserna på enklaste sätt kvalitetssäkras, och ske när som helst på dygnet.

Numera finns det inget som motsäger att leveranser från ”jord till bord” av mat och förbrukningsvaror och från ”skog och grus till hus” av allt annat som berör boendet och andra mänskliga aktiviteter, i princip kan reducera behoven av mänskliga arbetsinsatser på motsvarande sätt. Badrummets vattenkran motsvaras då av att med datormusen klicka på bilden på datorskärmen av det som beställs, ange antal och leveransadress och deponera betalningen.

Men för att då reducera behoven av mänskliga arbetsinsatser så långt som möjligt, så måste förstås de nuvarande infrastrukturella och sociotekniska system och logistiken hela vägen ”från jord till bord” osv… förändras radikalt. Tillverkningen av alla de olika delarna, fästelementen och oem-enheterna bör förstås automatiseras så långt som det är möjligt och optimalt, och inte starta innan en hel batch är beställd. För att leveranserna skall kunna ske dygnet runt och utan mänsklig medverkan, så måste de vara spårbundna och kvalitetssäkrade osv… osv…

De förändringar som jag mycket kortfattat försöker antyda och beskriva anser jag vara helt nödvändiga för att bl.a. få full respons (mycket, mycket lägre levnadskostnader) för att stoppa den globala uppvärmningen, samtidigt som man försöker åstadkomma en hållbar tillväxt som gäller för all överskådlig framtid.

Om vi under närmaste 50 – 100 åren vill skapa helt nya samhällsstrukturer som så långt som möjligt anpassas till vår planetbiosfärs och försörjningsomlands framtida förutsättningar, så måste vi förstås genast göra konkreta och detaljerade ritningar på alla dessa nya infra- och sociotekniska system.
Det behövs alltså en eller flera världsomfattande arkitektävlingar, där de bästa förslagen (under kanske någon tioårsperiod) som om och om igen visas upp och kanske dator(spel-) simuleras, för den miljard som regelbundet tittar på tv och använder internet och de över tre miljarder mobiltelefonerna.

Inga kommentarer: