torsdag 9 juli 2009

Utkast 2009-07-15

Ända sedan byggboomen och miljonprogrammet på 1960-talet, har jag funderat på varför boendekostnaderna bara blir allt högre och högre i förhållande till de vanligaste inkomsterna. Varför ökade exempelvis vår bohemshyra från 55 kr/mån för en central och helt omodern etta på Ejdergatan i Gbg, till 460 kr/mån för en nybyggd trea i Brunnsbo, när vi planerade för att min blivande fru väntade barn?
Jag är numera pensionär sedan ca 12 år, och har inte alls jobbat inom byggbranschen. Sedan mer än 20 år har jag funderat på metoder, fästelement och verktyg, som i princip gör att hus kan skruvas ihop minst lika enkelt som IKEA-möbler. Såg, tumstock och andra bearbetningsverktyg skall alltså inte behöva användas. Nu hoppas jag på att det finns andra människor som vill delta i projekt som syftar till att vem som vill enkelt skall kunna skruva upp stommen till sitt eget trähus. I ett första skede kan man ju pröva med att bygga mindre hus som t.ex. Friggebod, garage, lusthus, klubbhus, kiosk, café, kolonistuga, lekstuga eller liknande.

Hitintills så har jag koncentrerat mig på ett tillräckligt enkelt fästelement, för att skruva ihop trähusstommen.
Istället för att använda spik och hammare så är tanken att använda speciellt utformade skruvar tillsammans med vanliga brickor och muttrar.
Alla reglar och övrigt virke är förstås då beställda och tillsågade i exakta längder.
Även skruvhålen i varje regel och i övrigt virke, bör vara förborrade så att monteringen kan ske på enklast möjliga sätt. Man spar då in en hel del tid och arbetsmoment genom att slippa mäta, anpassa och justera avståndet mellan reglarna.
Genom att väggelementens regelstomme enkelt kan skruvas ihop på ett bockstativ i bekväm höjd, så förenklas detta arbetsmoment avsevärt. Varje väggelement kan sedan enkelt resas upp och passas in på grundstommen.
Ytbehandlad och färdigmålad ytterväggsbeklädnad med stående träpanel, bör kunna levereras i lämpliga breddsektioner (cc 60 resp. 120 cm), genom att de före leveransen har spikats ihop med motsvarande spikmaskiner som används för tillverkning av lastpallar.
Sedan kan de skruvas fast med samma sorts enkla fästelement som användes för att skruva ihop regelstommen. Även i detta fall sker en avsevärd förenkling genom att alla infästhålen är förborrade på exakt rätt ställe.

IKEA-konceptet är i princip enkla skruvfästen med en enkel sexkantnyckel, och att man själv hämtar platta paket med hela byggsatsen från en lagerhylla. Då IKEA startade fanns ju inte så mycket av IKT, Internet, automation, datorstyrda verktygsmaskiner osv.
Numera skulle däremot alla ingående materialdelar och moduler enkelt och autonomt kunna märkas med streckkod eller något annat kodsystem. Vid en enkel avläsning av koden på varje bräda, regel eller modul, så skulle direkt Ernst eller någon annan dyka upp på datorskärmen eller Ipoden.
Där det då – om och om igen om så behövs – visas och noga beskrivs hur just den regeln eller den dörrkarmen bör monteras med lämplig momentinställd mutterdragare, vattenpass och med rätt sorts skruv och brickor.

Globalt sett finns det rimligen behov av en eller kanske två miljarder boendehushåll! Rimligtvis är det då en relativt stor mängd av dessa, som i framtiden är fåhushållshus som ligger på marken – eller kanske bör kunna kvalitetssäkras till att flyta på vattnet om det uppstår omfattande klimatförändringar.

Rimligen bör då ganska stora mängder hus byggas av enkla, hållbara och förnybara naturmaterial såsom trä och liknande. Och då är det väl egentligen förunderligt att det fortfarande inte finns kompletta koncept på Internet, så att vem som vill enkelt skall kunna skruva ihop och därmed på några få år amortera av, och helt och hållet själv äga det egna hushållets bostad!

Alla enskilda hushåll i världen behöver bostäder, och rimligtvis är det mer än hälften av dessa människor som inom rimlig framtid, någonsin kommer att ha råd att betala av alla ränteskulder för att andra människor planerar, bygger, förvaltar och underhåller deras bostäder. Detta gäller troligen även för ca hälften av dem som bor i Sverige, inte via skatter skulle få några bidrag från dem som har högre inkomster.

Varje hushåll som däremot under någon semestermånad, bygger upp och underhåller sitt eget boende, enligt helt optimalt och kvalitetssäkrat logistik- och egenbyggarkoncept, så bör i varje fall de allra flesta inom EU och västregionerna, rimligen kunna amortera av alla kostnaderna på 3 – 5 år.

Genomförs detta fullt ut, så bör det rimligen få en oerhört stor betydelse för att de allra flesta inom rimlig framtid skall ha tid, ork och pengar över för att efterfråga en myllrande mångfald av aktivt hälsobringande upplevelseverksamheter.

Samtidigt bör hela den globala tillverkningsindustrin, distributionen och detaljhandeln, därmed så gott som helt och hållet kunna automatiseras. Industrierna m.fl. bör alltså ganska så snart kunna avfolkas på arbetskraftsbehov, på motsvarande sätt som skedde med jord- och skogsnäringen m.fl. branscher under 1900-talet.

Under de senaste månaderna så tror jag alltså att jag kommit på ett tillräckligt enkelt och relativt universellt fästelement i form av en 5 – 6 mm specialskruv med en ordinär bricka och mutter. Tanken är att fyra specialskruvar skall ersätta spiken vid monteringen av varje träregel.

Enligt telefonförfrågan hos en leverantör av specialskruvar så har jag fått ett preliminärt pris på varje skruv på ca 14 kr/st., vid en beställning på minst 5000 st. Vid beställning på mer än 100 000 skruv så blir det rimligtvis då ett avsevärt mycket lägre pris. Då samma sorts skruv preliminärt även är tänkt för fäste av takstolar, ytterpanelen mm., så beräknar jag att det krävs ca 200 skruv för en enkel Friggebod, kolonistuga eller liknande.

Detta är alltså så långt som jag har kommit hittills, och nu söker jag alltså andra människor som förhoppningvis är intresserade av att delta i projektet. För att kunna beställa minst 5000 specialskruv, så behövs det därför minst 25 personer som var och en är intresserad av att bekosta åtminstone 200 skruv.

För att sprida reklam och kännedom om skruven och byggmetoden, så funderar jag på att man kanske bör försöka få kontakt med föreningar med behov av en klubbstuga eller av liknande projekt. Medlemmarna bör förstås då själva vara engagerade och intresserade av att med gemensamma arbetsinsatser bygga upp huset eller anläggningen.

Ända ifrån planeringen bör man då vara med för att spela in valda delar av diskussionerna, och steg för steg videofilma alla de olika arbetsmomenten, samt hur man steg för steg löser de problem som dyker upp. Samtidigt som man då passar på att allteftersom försöka optimera verktygen och byggmetoderna mer och mer och mer. Det gäller kanske inte minst att använda och utveckla IT, IKT, logistik, autonomi och kvalitetssäkring så optimalt som möjligt.

Inga kommentarer: