lördag 25 juli 2009

utkast (3) 2009-07-25

Piratpartiet och kommunalpolitiken.

Det som PP kanske bör kunna göra inom kommunalpolitiken är kanske att agera så att korporativistisk planekonomi försvåras och förhindras. Detta gäller då för alla typer av nätbaserade, återkopplade och processreglerade flöden (alltså även fysiska flöden) såväl som sociotekniskt möjliggjort interagerande i en myllrande mångfald av svärmar och moln.

Fjärrvärme kan kanske ses som ett enkelt exempel via följande citat:

” Den typen av korporativistisk planekonomi gynnar varken fjärrvärmekunderna eller miljön som hade kunnat tjäna på att fler valde fjärrvärme…//… Istället borde man separera näten från produktionen, se till att flera oberoende producenter kan ansluta sig till samma nät och att kunderna fritt kan välja mellan dessa producenter utan rent fysiskt behöva lägga om några rör…//… Vertikal integration [– som när det gäller nuvarande elleveranser –] bör undvikas, näten bör ägas och drivas av andra aktörer än producenterna. Det vore kanske lämpligt om kommunerna ägde näten, medan producenterna utgörs av privata företag…//… Det är dock rimligt att producenterna kan äga och driva de rör som ansluter deras värmeverk till distributionsnätet, men sen bör en oberoende nätägare ta över.”
http://www.bloggregeringen.se/2007/11/12/mer-marknad-och-mindre-korporativism-for-fjarrvarmen/

Det finns ytterligare historiska exempel på min tills vidare bestämda åsikt, att beslutande demokratiska organ enligt ett lands konstitution, egentligen borde vara skyldiga att se till att ”negativ vertikal antikorporativism” neutraliserar och balanserar den historiskt sett spontana benägenheten till ”positiv horisontell korporativism” med skråväsende, Saltsjöbadsandan osv.

Andra varnande exempel är bondekooperationen och konsumentkooperationen. (OBS! förväxla inte kooperation med korporativism (eller korporation) – kolla skillnaden på Google.).
Båda kooperativen började kanske med att storskaligt avropsavtala om lägsta möjliga inköpspriser och minimala interna administrationskostnader, men satte sig ganska snart på två stolar genom att försöka konkurrera produktionsmässigt för att sälja med vinst till de egna medlemmarna!!! Även om de till en början delade ut vinsten till medlemmarna, så tog Parkinsons lagar ganska snart över. Citat, Parkinson: ”Utgifterna stiger för att motsvara inkomsterna.”

Jag håller f.n. på med att försöka beskriva mina idéer under arbetsnamnet ”Kapitalism 2.0”!
Detta är något som jag från och till enträget har funderat på under de senaste 20 åren. Visionerna om att det verkligen behövs en ”negativ och vertikal antikorporativism” för att balansera och neutralisera den hittillsvarande kapitalismens envisa benägenhet att etablissemanget outtröttligt och enträget lobbar för skapandet av skråväsende och ”positiv horisontell korporativism”, har mer och mer mognat och övertygat under tiden.

Att jag tills vidare kallar det för ”negativ antikorporativism” beror på deklarationerna om negativa rättigheter; och negativ frihet enligt Amartya Sens definition: ”Med negativ frihet menas att det inte finns några yttre hinder som gör att man inte kan förverkliga sina önskningar.” Begreppet korporativism kommer förstås från att statliga organs beslut om att sätta upp omotiverade hinder för konsumenternas och användarnas behov, skall och bör övertrumfas av grundlagen!
Att se varuflöden som vertikala då de ju riktas från råvaruursprung till bruksföremål, är ganska naturligt genom att associera till ett vattenfall eller en porlande bäck.
Eller varför inte försörjningen med vatten och avlopp inom tätbebyggda samhällen, där vatten från det höga vattentornet via det slutna – och via gravitationen återkopplade – rörnätsystemet flödar ut uppifrån och nedåt, så fort som någon öppnar en kranventil i köket eller badrummet. Internet och VA-nätsystemet har ju i viss mån nätstrukturen med leder, förgreningsnoder och återkopplad processreglering gemensamt.

Även om vattnet och avloppet inte är gratis, så betalar vi Göteborgare bara 0,92 öre/l, samtidigt som samma sorts vatten hämtat från butikshyllan – med återlämning av returflaskan – kostar ca 1000 ggr mer!!! Detta ger ju i varje fall en antydan om hur mycket som rimligtvis alla andra varuflöden bör kunna effektiviseras på en helt fri, öppen och transparent marknadsarena. Och genom att befrias från korporativismen och successivt och steg för steg bygga upp globalt allomfattande lokala öar med återkopplad och processreglerad nätstruktur där mänsklig arbetstid inte behöver ödlas för att adressera och slussa varje enskilt varuflöde till det vars och ens närbelägna hämtställe.

Alltså ett ”Kapitalism 2.0”

Begreppen vertikal och horisontell kommer förstås från att varorna på sin väg ”från jord till bord” kan ses vertikala flöden som passerar olika sorts mellanled. Dessa olika mellanled kan då ses som horisontella korporativ som består av företag, arbetare och branschorgan (mästare och gesäller inom skråväsendet).
Historiskt sett så har de fungerat som horisontella korporativ med riksdagsbeslut om jordbrukssubventioner, medbestämmandelagar, LAS osv., utan att det varit någon närmare diskussion om att det borde prövas och kanske övertrumfas av grundlagen om de individuella medborgarrättigheterna.
Sysselsättningsparadigmet med korporativa privilegier tycks hittills ha haft majoritet, över eventuella medborgarrättigheter om att inte institutionellt sätta upp hinder för en totaloptimering av flödeslogistiken för de berörda sociotekniska systemen.

Då jag samhällsvetenskapligt och ekonomiskt inte har någon som helst universitetsbakgrund – utan enbart 7-årig folkskala sedan slutet av 1930- och 40-talet – så skulle jag väldigt gärna vilja samarbeta med någon forskare, uppsatsskrivare eller liknande som ville engagera sig för idéerna om någon form av ”Kapitalism 2.0”!
Helst då någon forskare eller studerande inom Göteborgsområdet!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Parkinsons_lag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Interaktion
http://interaktion.nu/

Amartya Sens definition: ”Med positiv frihet menas att man har praktiska möjligheter att förverkliga sina önskningar.”
Detta bör då gälla alla enskilda medborgare och inte bara eliten. Det som behövs är kanske

”Kapitalism 2.0”

Inga kommentarer: